EMCI-Logo


Bayrak Direklerinin Kullanım Ömürleri

Bayrak Direklerinin Kullanım Ömürleri

İnsanlar yüzyıllardan beri bir varoluş halindedir. Yerleşik hayata geçen insan toplulukları birlikte yaşamayı amaç edinmişler ve topluluk oluşturmuşlardır. Bu topluluklar zamanla büyüyerek devlet olma özelliğine sahip olmuşlardır.

Bayrak Direklerinin Kullanım Ömürleri

İnsanlar yüzyıllardan beri bir varoluş halindedir. Yerleşik hayata geçen insan toplulukları birlikte yaşamayı amaç edinmişler ve topluluk oluşturmuşlardır. Bu topluluklar zamanla büyüyerek devlet olma özelliğine sahip olmuşlardır. Bu devletler dünyanın birçok alana yayılmışlardır. Bu devletler birbirinden ayrılmaları için belirli sembolleri kendilerine bayrak seçmişlerdir. İnsanlık tarihi birçok bayrak görmüş ve bu bayrakları taşımak için birçok maddeden bayrak direkleri yapılmıştır. Bayrak direkleri ilk yüzyıllarda tahtadan yapılan uzun direklerden yapılmışlardır. Bu direkler tahtadan yapıldığı için çok uzun ömürlü olmamaktadır. Bunun sebebi bayrak direklerinin yağmurlu, karlı, rüzgarlı havalara sürekli maruz kalmaları sebebi ile birçok deformasyona maruz kalmaktadır.

Bu deformasyon sonucu tahta direkler daha çok 3 ile 4 yıl arasında bir ömürlere sahiptirler. Bunun dışında birçok dış insani deformasyon da tahta bayrak direklerinin ömürlerinin kısalmasına neden olmaktadır. Maden devri başlayıp insanların demir madenini kullanmaya başlaması bayrak direği konusunda da büyük gelişmelerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu yüzyıllarda bayrak direklerinin genel kullanım amaçları bayrağı sergilemek içindir. Bu sergileme normal zamanlarda direklerin ömürlerine çok büyük zarar vermese de savaş sahasında bayrak direkleri kırılmakta ve ömürleri son bulmaktaydı demir çağı gelip bayrak direkleri demirden yapılmaya başlandıklarından itibaren bayrak direklerinin ömürleri 10 ile 15 sene arasında olmaya başlamıştır.

Bayrak direklerini yıpratan en büyük etken demirin oksijenle tepkimeye girmesi ve paslanması. Bu durum demirin ömrüne büyük oranda zarar vermektedir. İnsanlar ilk dönemlerde bu paslanmaya çözüm bulamamışlardır. Bundan ötürü direklerinin ömrü 10 ile 15 sene arasında kalmıştır. Ancak demir direklerin boya ile kaplanmaya başlaması direklerin paslanmasını önlemişlerdir. Boya sayesinde direklerin ömürlerinde 3 ile 4 yıl arasında uzama görülmüştür. Dış etkenlere (rüzgar, soğuk hava, yağmur, kar…) maruz kalmayan bayrak direklerinin ömürleri ise 15 ile 20 arasındadır. Bu direklere örnek olarak makam odalarında bulunan bayraklar verilebilir. Bizim yüzyılımızda bayrak diregi teknolojisinde büyük adımlar atılmıştır buda bayrak direklerinin ömürlerinde büyük bir artış görülmesine sebep olmuştur. Sadece demirden yapılan bayrak direkleri yerine birçok karışımla yapılan direkler sağlamlığını artırmıştır. Son dönemler de yapılan bayrak direklerini ömürleri ise 15 ila 20 yıl arasında olmaktadır.

Bayrak Direklerinin Kullanım Ömürleri