EMCI-Logo


Dış Aydınlatma

Dış Aydınlatma

Dış aydınlatmada kullanılmakta olan lambalar, elektrik enerjisi ile çalıştığı için elektrik gücünü ışık gücüne çevirme işlemini en verimli şekilde yapan lamba bu işlem için tercih edilmelidir. Bilinen en verimli kaynak ise düşük basınçlı olan sodyum lambasıdır. Yanlış olduğu ışık kendine özgü ve sarımsı renktedir. Sarı ışık ise rastlantı olarak gözün en duyarlı olduğu ışıktır. Yani sarı ışık, gönlümüzde en etkili olan ışık olmaktadır.

Dış Aydınlatma

Dış Aydınlatma

Dış aydınlatmada kullanılmakta olan lambalar, elektrik enerjisi ile çalıştığı için elektrik gücünü ışık gücüne çevirme işlemini en verimli şekilde yapan lamba bu işlem için tercih edilmelidir. Bilinen en verimli kaynak ise düşük basınçlı olan sodyum lambasıdır. Yanlış olduğu ışık kendine özgü ve sarımsı renktedir. Sarı ışık ise rastlantı olarak gözün en duyarlı olduğu ışıktır. Yani sarı ışık, gönlümüzde en etkili olan ışık olmaktadır. Bu nedenle renk ayrımının önemsiz, enerji tasarrufunun önemli olduğu yerlerde sodyum lambaları özellikle de düşük basınçlı sodyum lambaları tercih edilir. Yani caddeler, yollar, güvenlik nedeni ile ışıklandırılması gereken yerler, park yerleri ne renk farkının önemli olmadığı yerlerde bu lambalar kullanılmaktadır.

Etkili Bir Dış Aydınlatma İçin Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’nin Verdiği Tavsiyeler

Gök bilimlerinde ve uzayla ilgili olan diğer çalışmalarda gökyüzü geceleri karanlık olur. Yapay ışıklandırma ise doğrudan ya da yansıma ile gece vakti gökyüzü sonunu aydınlatmakla görevlidir. Gökbilimcilere ve genel olarak halk kitlesine göre ise bu ışık gökyüzünün görünümünü fazlası ile bozar. Gece vakti dış aydınlatma işleminde kullanılacak olan lambalar bu bakımdan oldukça önemlidir. En çok tercih edilen lamba çeşidi, düşük basınçlı sodyum lambası olmaktadır. Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’nin açıklamalarına göre düşük basınçlı sodyum lambaları; yollar, park yerleri, güvenlik nedeniyle ışıklandırılması gereken yerler, yürüyüş alanları, güvenlik ışıklandırması, renk farkını küçük olmadığı yerlerde kullanılmalıdır.

Dış Aydınlatmalarda Amaç Neler?

Dış aydınlatma başka bir açıdan ele alındığı zaman dış aydınlatma amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Peyzaj içinde yer almakta olan önemli düğüm noktalarının ve sirkülasyon bölgelerinin okunabilmesini sağlamak.
  • Yayaların ve sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak, çevrenin güvenliğini sağlamak ve insanlara zarar verebilecek herhangi bir olası durumu minimum değere indirgemek.
  • İstenilen aydınlık düzeyi ile bir bölgenin gece kullanım alanı olarak değerlendirilmesi, o bölgenin göze çarpan özelliklerini açığa çıkarmak, görsel açıdan konforlu olan bir çevre oluşturulmasını sağlamak.

Bu amaçlara dış aydınlatmalarda kullanılmakta olan parametreler ile ulaşılabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Emci adlı firmamızdan bilgi edinebilirsiniz.

Dış Aydınlatma