EMCI-Logo


Yol Aydınlatması

Yol Aydınlatması

Yol aydınlatmaları, şehir aydınlatmasının en önemli kısmını kapsamaktadır. Yol aydınlatması denince pek çok kişinin aklına; şehir içi trafik ana yolları, şehir içi trafik yolları, oto yollar, çevre yolları, ekspres yollar, cadde ve sokaklar, kavşaklar, bağlantı yolları, meydanlar ve buna benzeyen yerlerin sabit yol aydınlatma tesisleri ile aydınlatılma işlemi gelir. Yol aydınlatma işleminin yapılmasındaki asıl amaç, sürücülerin güven içinde seyahat etmeleri ile beraber yayaların güvenliğini sağlamaktır. İyi görme koşuları oluşturularak sürücülerin ve yayaların güvenliği sağlanır.

Yol Aydınlatması

Yol Aydınlatması

Yol aydınlatmaları, şehir aydınlatmasının en önemli kısmını kapsamaktadır. Yol aydınlatması denince pek çok kişinin aklına; şehir içi trafik ana yolları, şehir içi trafik yolları, oto yollar, çevre yolları, ekspres yollar, cadde ve sokaklar, kavşaklar, bağlantı yolları, meydanlar ve buna benzeyen yerlerin sabit yol aydınlatma tesisleri ile aydınlatılma işlemi gelir. Yol aydınlatma işleminin yapılmasındaki asıl amaç, sürücülerin güven içinde seyahat etmeleri ile beraber yayaların güvenliğini sağlamaktır. İyi görme koşuları oluşturularak sürücülerin ve yayaların güvenliği sağlanır. Yol aydınlatma hesaplarında önemli olan parametreler; yolun ortalama parıltısı (LO), ortalama düzgünlük (UO), boyuna düzgünlük ( U1),  bağıl eşik artışı (TI) ve çevreleme oranı (SR)'dır. Yol aydınlatma işlemlerinde kamaşma da oldukça önemli bir görev alır.

Yol Aydınlatma Tesisat Kalitesini Ne Belirler?

Yol aydınlatma amacı, gece vakitlerinde çabuk ve rahat bir şekilde hareket etmeye mümkün kalıp yolda güvenli bir şekilde ilerleyebilmektir. Bunun için ise iyi görme koşulları sağlanması gerekir. İyi görme koşulları sağlanmış olan yol aydınlatması, kalitesi iyi olan yol aydınlatmasıdır. Kalitesi iyi olan bir yol aydınlatması; toplam trafik hacmine göre yolların, kavşakların, tehlikeli yerlerin ve birçok engel en kolay ve doğru zamanda algılanmasını sağlar. Ayrıca yol aydınlatma sayesinde trafik; güvenli, hızlı ve rahat bir şekilde ilerleyebilir. Yol aydınlatma tesisatı kalitesini belirleyen büyüklükler şunlardır:

  • Yol yüzeyinin parıltısı
  • Yolun yakın çevresinde bulunan aydınlık düzeyi
  • Yol yüzeyi parıltı
  • Işık rengi
  • Görsel ve optik kılavuzlama
  • Kamaşma durumu

Yol Aydınlatma Hesapları Nasıl Yapılır?

Yol aydınlatma hesapları; dialux, 3dmax ve buna benzer programlar ve bilgisayar simülasyon yazılımları aracılığı ile yapılabilir. Kullanılan programa direkler arası mesafe, direkt yüksekliği ve yol genişliği gibi parametreler girilerek aydınlatma için armatürler yerleştirerek hesaplamalar gerçekleştirilir. Bu hesaplamaların sonucunda belirtilmiş olan sınıf için aydınlatma koşulların uygun olup olmadığına bakılır. Kullanılmakta olan programlar, direk yüksekliğinin ve direkler arası mesafenin en uygun olan ölçüsünü bulmak için optimizasyon özelliğine de sahiptir. Yol aydınlatmada uzman olan Emci adlı firmamızdan bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Yol Aydınlatması